De geschiedenis van de Gevangenpoort

De Gevangenpoort is de enige bewaard gebleven middeleeuwse stadspoort van Bergen op Zoom. Het is zelfs één van de oudste nog bestaande stadspoorten in Nederland.

De poort is gebouwd rond 1350 als onderdeel van een stenen vestingmuur met omgrachting. Door uitbreiding van de vesting in 1484 komt de poort binnen de muren van de stad te liggen. Daardoor verliest ze haar functie als toegangspoort en verdedigingswerk. Ondertussen is de poort al enige tijd een gevangenis, waardoor ze bespaard blijft van de sloop. Tot ongeveer 1925 wordt de poort nog als gevangenis gebruikt.

In 2015 is de Gevangenpoort gerestaureerd en heringericht waardoor de verhalen van de poort en haar bewoners nog beter beleefd kunnen worden. Sinds juli 2015 is de Gevangenpoort ook een buitenpost van stadspaleis en museum het Markiezenhof. De Gevangenpoort (inclusief het ontsnappingsspel Escape the Gate en het Markiezenhof zijn beide onderdeel van het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom. Het Cultuurbedrijf Bergen op Zoom valt onder de gemeentelijke organisatie van Bergen op Zoom.

Wie meer wil weten en vooral zien over de restauratie van de Gevangenpoort: neem een kijkje op de website van Weyts Architecten waar een mooi portfolio met foto’s en achtergrondinformatie staat over het gehele proces van deze restauratie!